Küba Esintili Chanel 2017

Mika Arganaraz ve Stella Tennant'lı 2017 Cruise görsellerine nihayet kavuştuk.